Dự án

Dự án cung cấp trang thiết bị CNTT

Năm triển khai : 2015 ~ 2017

Tổng mức đầu tư : ~ 3.000.000 $

Dự án khác