Tin tức

Mạng di động 5G đạt tốc độ 5 Gb mỗi giây

Trong khi nhiều nước còn chưa triển khai mạng 4G, Ericsson đã tiến hành thử nghiệm nội bộ công nghệ 5G với tốc độ nhanh...

Chip Wi-Fi Broadcom dính lỗi bảo mật – nhiều smartphone ảnh hưởng

Chip Wi-Fi Broadcom dính lỗi bảo mật – nhiều smartphone ảnh hưởng...

Thêm malware mới đe dọa người dùng Android

Thêm malware mới đe dọa người dùng Android...

Để người lao động thông hiểu pháp luật

Để người lao động thông hiểu pháp luật...