Điện

06/07/17 09:18

TKH Việt Nam là tổng thầu cơ điện M& E. Chúng tôi thiết kế, thi công các hệ thống:- Thi Công lắp đặt hệ thống mạng điện trung thế ( <35KV). Tủ trung thế, thi công trạm biến áp 
 
Nhà thầu M&E TKH Việt Nam tại công trình Nhà máy may Winga – Tây Ninh-  Thi công lắp đặt hệ thống điện động lực( Main feeder), Hệ thống chiếu sang
Hình ảnh lắp đặt hệ thống đèn chiếu sang công trình Nhà máy may Winga- Tây Ninh
 


-  Thi Công lắp đặt hệ thống điện máy phát

Image result for - Thi Công lắp đặt hệ thống mạng điện trung thế ( <35KV). Tủ trung thế, thi công trạm biến áp ( chèn ảnh)
Image result for - Thi Công lắp đặt hệ thống mạng điện trung thế ( <35KV). Tủ trung thế, thi công trạm biến áp ( chèn ảnh)-  Thi công lắp đặt hệ thống điện nhẹ: Tel, Lan, loa đài, camera
Image result for hệ thống điện nhẹ
 -  Thi công lắp đặt hệ thống chống sét, đèn thoát sự cố
Image result for hệ thống chống sét, đèn thoát sự cố
Image result for hệ thống chống sét, đèn thoát sự cố
 -  Thi công lắp đặt hệ thống điều khiển trung tâm BMS
Image result for hệ thống điều khiển trung tâm BMS