Hệ Thống Điều Hòa Thông Gió

06/07/17 09:16

TKH Việt Nam cung cấp, thiết kế,lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió bao gồm:

-  Điều hòa trung tâm sử dụng giải nhiệt nước hoặc không khí ( Chiller)

 hệ thống điều hòa chiller

 


-   Điều hòa trung tâm sử dụng gas lạnh (refrigerant) loại VRV, VRF
 
-  Các loại điều hòa multi, điều hòa cục bộ, điều hòa công nghiệp-   Các hệ thống thông gió công nghiệp và dân dụng