Phòng cháy chữa cháy

06/07/17 10:48

+ Cung cấp lắp đặt hệ thống chữa cháy vách tường ( Fire hydrant system)
 
Image result for hệ thống chữa cháy vách tường


+ Cung cấp lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động sprinkler (Sprinkler system)
 
Image result for hệ thống chữa cháy sprinkler


+ Cung cấp lắp đặt hệ thống chữa cháy cưỡng bức( Fire suppression system)
 
Image result for hệ thống chữa cháy cưỡng bức+ Cung cấp lắp đặt hệ thống báo cháy( Fire alarm system)Image result for Hệ thống báo cháy